fbpx
kwadrat bok 2
kwadrat bok 2

Poznaj szczegóły dotacji

Tak, składamy wniosek w imieniu Klienta poprzez podpisane pełnomocnictwo.

W poprzednich naborach:

 • Pełnomocnictwo
 • Faktury i potwierdzenia zapłaty faktur.
 • Numer umowy kompleksowej z ZE.
 • Zaświadczenie potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji – dla prosumenta.
 • Numer konta bankowego.

Dotacje udzielone w ramach programu Mój Prąd korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego. Oznacza to, że otrzymanych środków podatnik nie jest zobowiązany wykazać w zeznaniu rocznym PIT.

Program Mój Prąd nie łączy się z innymi dotacjami.

Tak, dotacja łączy się z ulgą. Poniesione koszty można odliczyć od podatku pomniejszając koszty o otrzymaną dotację.

Można pod warunkiem, że rozbudowa nie będzie wiązała się z demontażem elementów instalacji, która podlegała dotacji (np. inwertera).

Może, ponieważ dofinansowanie udzielane jest na konkretną instalację podłączoną do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE).

Jeżeli ktoś skorzystał z ulgi w podatku rolnym nie może wnioskować o dotację Mój Prąd.

Poznaj szczegóły dotacji

Dotacja dla właścicieli / współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego, w którym została przeprowadzona termodernizacja.

Dotacja dzieli się na dwa poziomy :

 • Podstawowy – Przeznaczony dla osób, których dochód roczny nie przekracza 100 000 zł (dochód tylko wnioskodawcy, niezależnie od ilości zamieszkujących osób)
 • Podwyższony- Przeznaczony dla osób, których dochód miesięczny nie przekracza:
  • 1400 zł netto /os. w gospodarstwie wieloosobowym.
  • 1960 zł netto /os. w gospodarstwie jednoosobowym.

MAKSYMALNE DOTACJE DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

Podstawowy poziom dofinansowania Część 1) Programu

Podwyższony poziom dofinansowania Część 2) Programu

Nazwa kosztu Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów) Maksymalna kwota dotacji (zł) Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów) Maksymalna kwota dotacji (zł)
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem

50%

10 000 zł

75%

15 000 zł

Pompa ciepła powietrze – woda

30%

9 000 zł

60%

18 000 zł

Pompa ciepła powietrze – woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej)

45%

13 500 zł

60%

18 000 zł

Pompa ciepła typu powietrze – woda

30%

3 000 zł

60%

6 000 zł

Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

45%

20 250 zł

60%

27 000 zł

Kocioł gazowy kondensacyjny

30%

4 500 zł

60%

9 000 zł

Kotłownia gazowa

45%

6 750 zł

75%

11 250 zł

Kocioł olejowy kondensacyjny

30%

4 500 zł

60%

9 000 zł

Kocioł na węgiel

30%

3 000 zł

60%

6 000 zł

Kocioł zgazowujący drewno

30%

6 000 zł

60%

12 000 zł

Kocioł na pellet drzewny

30%

6 000 zł

60%

12 000 zł

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

45%

9 000 zł

60%

12 000 zł

Ogrzewanie elektryczne

30%

3 000 zł

60%

6 000 zł

Instalacja centralnego ogrzewania

30%

4 500 zł

60%

9 000 zł

Instalacja ciepłej wody użytkowej
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

30%

5 000 zł

60%

10 000 zł

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

50%

5 000 zł

50%

5 000 zł

Nabór trwa od 15.05.2020r i prowadzony jest w trybie ciągłym.

Tak, składamy wniosek elektroniczny poprzez profil beneficjenta, a wniosek papierowy Klient podpisuje i wysyła do WFOŚiGW.

Do 6 miesięcy po rozpoczęciu inwestycji lub składamy wniosek i realizację inwestycji trzeba zakończyć do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Dom w trakcie budowy nie kwalifikuje się do dofinansowania – musi być odebrany.

Jeżeli w domu prowadzona jest działalność gospodarcza, to powierzchnia całkowita lokalu użytkowego na nią wydzielonego nie może przekraczać 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego.

Tak, dotacja łączy się z ulgą. Poniesione koszty można odliczyć od podatku pomniejszając koszty o otrzymaną dotację.

Rozbudowa istniejącej instalacji nie kwalifikuje się do Programu, nieważne czy Klient już korzystał z dotacji czy nie. OSD nie wyda Klientowi zaświadczenia potwierdzającego wymianę licznika na dwukierunkowy (wymagane).

Dochód zagraniczny kwalifikuje się, jeśli za 2019 w przeliczeniu na złotówki nie przekracza 100 000 zł (po kursie walut NBP na 31.12.2019).

Nie, jeżeli ktoś skorzystał z dotacji Mój Prąd nie może już wnioskować o fotowoltaikę w Czystym Powietrzu.

Nie, aby wnioskować o dotację na fotowoltaikę należy wymienić również źródło ciepła.

Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie z gminy, tzn. podpisał umowę na to dofinansowanie, w terminie do 30 kwietnia 2020 r., to może otrzymać dotację z Programu Czyste Powietrze tylko na zakres przedsięwzięcia, na który nie otrzymał dofinansowania w ramach programu z gminy.

Natomiast w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzyma dofinansowanie z gminy (podpisał umowę) po 30.04.2020 r. to może uzyskać dodatkową dotację z Programu Czyste Powietrze na ten sam zakres przedsięwzięcia co we wniosku do programu gminnego. Łączna kwota dofinansowania w takim przypadku nie może jednak przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Poznaj szczegóły dotacji

Przeznaczone dla osób fizycznych, osób prowadzących działalność gospodarczą, przedsiębiorców, osób prawnych i wspólnot mieszkaniowych.

 • Na fotowoltaikę – do 15 000 zł, ale nie więcej niż 1 500 zł za każdy kW mocy urządzenia.
 • Na pompę ciepła – do 30 000 zł, ale nie więcej niż 1 000 zł za każdy KW mocy grzewczej urządzenia.

Tak, musimy mieć podpisane pełnomocnictwo.

 • Pełnomocnictwo
 • Wniosek o udzielenie dotacji
 • Opcjonalnie: Zgoda właściciela /współwłaściciela nieruchomości na realizację inwestycji
 • Nieruchomość musi być zlokalizowana na terenie m.st. Warszawy,
 • Dom nie jest ogrzewany kotłami lub paleniskami na paliwo stałe albo olej opałowy.

Składanie wniosków odbywa się od 1.09.2020r do 31.03.2021r

Tak, dotacja łączy się z ulgą. Poniesione koszty można odliczyć od podatku pomniejszając koszty o otrzymaną dotację.

Poznaj szczegóły dotacji

Dla osób fizycznych, osób prowadzących działalność gospodarczą, przedsiębiorców, osób prawnych i wspólnot mieszkaniowych.

 • Nieruchomość musi być zlokalizowana na terenie m.st. Warszawy,
 • Nieruchomość musi być ogrzewana kotłami lub paleniskami na paliwo stałe albo olej opałowy (przed podpisaniem umowy o dofinansowanie będzie kontrola)
 • Należy zlikwidować stare nieefektywne źródło ciepła i zastąpić je nowym.

Dotacja nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowanych.

 • Powietrzna pompa ciepła – do 30 000 zł, ale nie więcej niż 3 000 zł za każdy kW mocy grzewczej urządzenia.
 • Fotowoltaika – do 15 000zł, ale nie więcej niż 5 000zł za każdy KW mocy grzewczej urządzenia.

Tak, musimy mieć podpisane pełnomocnictwo.

 • Pełnomocnictwo
 • Wniosek o udzielenie dotacji
 • Opcjonalnie: Zgoda właściciela /współwłaściciela nieruchomości na realizację inwestycji

Wnioski można składać przez cały rok.

Tak dotacja łączy się z ulgą oraz można połączyć ją z dotacją Czyste Powietrze.

Poniesione koszty można odliczyć od podatku pomniejszając koszty o otrzymaną dotację.

Dotacja udzielana jest jednorazowo pod dany adres. Jeżeli pod tym samym adresem zostały wykonane dwie instalacje (firmowa i prywatna) – można skorzystać z dopłaty tylko do jednej inwestycji.

Fotowoltaikę można połączyć tylko z pompą ciepła lub ogrzewaniem elektrycznym.

Kontakt

Siedziba
ul. Kielecka 10
26-500 Szydłowiec

Oddział
ul. Krakowska 69
32-050 Skawina

INFOLINIA
tel: 882 125 032
E-mail: kontakt@wojtmar.com.pl

Skontaktuj się z wybranym działem