dotacja-moj-prad-fotowoltaika

Mój Prąd 4.0 – co warto wiedzieć o dofinansowaniu?

15 marca 2022 roku startuje już 4 edycja popularnego programu dofinansowania „Mój Prąd 4.0”. Znamy już szczegóły dotacji oraz budżet, jaki w tym roku został przyznany przez organizatora Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do kogo skierowany jest Mój Prąd 4.0?

Nowa edycja programu tak samo jak w latach ubiegłych skierowana jest do osób fizycznych, które zdecydują się na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. Warunkiem skorzystania z tegorocznego dofinansowania będzie natomiast obowiązek przystąpienia do nowego systemu rozliczeń tzw. net-billingu. Prosumenci, którzy do tej pory pozostają w starym systemie opustów (tzw. Net-meteringu), również mogą skorzystać z dotacji. Warunkiem koniecznym do spełnienia, aby uzyskać wsparcie, będzie przejście na nowy system rozliczeń.

wykres-otrzymania-dotacji-moj-prad-fotowoltaika

Co nowego w dotacji Mój Prąd 4.0?

Obecna edycja została rozszerzona dodatkowo o możliwość pozyskania dofinansowania dla systemów magazynowania oraz zarządzania energią w naszym domu. W przeciwieństwie do poprzedniej edycji, gdzie dotacji podlegały tylko i wyłącznie instalacje fotowoltaiczne. Bez wątpienia nowa edycja programu daje zainteresowanym więcej możliwości inwestycji w odnawialne źródła energii. W tym roku NFOŚiGW przyznał na pomoc w postaci dofinansowania łącznie kwotę ok. 350 mln złotych.

Ile możemy zyskać na inwestycji w odnawialne źródła energii?

Maksymalnie w tym roku możemy otrzymać wsparcie w kwocie do 20 500 zł, co powinno stanowić nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych. Decydując się na samą instalację fotowoltaiczną możemy uzyskać wsparcie w kwocie 4000zł.

Dodatkowe środki możemy pozyskać, dobierając do instalacji dodatkowe elementy magazynujące oraz zarządzające energią i ciepłem.
W rezultacie możemy liczyć na wsparcie w wysokości:
-5000 zł w przypadku zakupu instalacji fotowoltaicznej z dodatkowym systemem, takim jak:
-5000 zł dla magazynu ciepła
-7500 zł dla magazynu energii
-3000 zł dla systemów zarządzania energią HEMS/EMS

Czy możemy połączyć dotację z ulgą termomodernizacyjną?

Podobnie do ubiegłorocznej edycji, również w tym roku otrzymamy możliwość połączenia dotacji z ulgą termomodernizacyjną. Ważnym aspektem jest, aby kwota zgłoszona do ulgi była już pomniejszona o środki pozyskane z budżetu NFOŚiGW.

Mój Prąd na ratunek przeciążonej sieci energetycznej?

Celem 4 edycji jest rozwiązanie problemu nadmiernie przeciążonych sieci energetycznych. Ze względu na fakt przyznawanej bezzwrotnej dotacji dla urządzeń magazynujących energię elektryczną oraz cieplną. Prosumenci będą mogli zakupić i magazynować oraz zużywać energię we własnym domu, nie oddając jej nadmiernej ilości do sieci energetycznej. Czynności te mają za cel zwiększyć poziom autokonsumcji prosumentów, co pozwoli na bezproblemowe funkcjonowanie instalacji fotowoltaicznych w rejonach, gdzie pojawia się problem nadmiernego obciążenia sieci energetycznych.

Planujesz montaż instalacji fotowoltaicznej lub systemu magazynującego energię w swoim domu?
Skontaktuj się z naszymi Doradcami, którzy udzielą profesjonalnych wskazówek, jak maksymalnie wykorzystać proponowaną dotację.
Tel.: 882 125 032