ulga-dla-rolnika-inwestycyjna-fotowoltaika

Ulga inwestycyjna dla gospodarstw rolniczych 2022

Instalacje fotowoltaiczne przez ostatnie lata zyskały niesamowitą popularność. Nic w tym dziwnego, sytuacja spowodowana jest ogromnym zapotrzebowaniem na tanią i ekologiczną energię elektryczną w domach i przedsiębiorstwach. Główną zaletą instalacji fotowoltaicznej jest możliwość obniżenia rachunków za prąd do minimum, co coraz częściej wykorzystują również rolnicy prowadzący gospodarstwa. Gospodarstwa rolnicze to w rzeczywistości maszyny, chłodnie oraz magazyny które w rzeczywistości pobierają ogromne zużycie energii. Tym samym generując ogromne kwoty na rachunkach za energię elektryczną. Dziś postaramy się omówić temat korzystnej dla rolników ulgi inwestycyjnej. Co dokładnie daje rolnikom i kiedy możemy z niej skorzystać?

Co to jest ulga inwestycyjna w podatku rolnym?

Zgodnie z treścią art.13 Ustawy o podatku rolnym, podatnik płacący podatek rolny, który zdecydował się na inwestycję w odnawialne źródła energii, w tym np. instalację fotowoltaiczną, może skorzystać z przysługującej mu ulgi inwestycyjnej. Oznacza to, że posiada możliwość odliczenia od podatku rolnego aż 25% wartości środków zainwestowanych w OZE. W rezultacie przykładowy gospodarz inwestujący sumę 100 000 zł, ma możliwość odliczenia 25 000 zł poniesionych kosztów w podatku. Niewątpliwie jest to bardzo korzystne rozwiązanie, pozwalające Inwestorowi na modernizację swojego gospodarstwa.

instalacja-fotowoltaiczna-dla-rolnika-wojtmar

Gdzie należy zgłosić ulgę inwestycyjną?

Wniosek o udzielenie odliczenia od podatku znajdziemy w Urzędzie Miejskim. W tej sprawie wydawana jest przez wójta / burmistrza / prezydenta miasta decyzja. W związku z tym, należy pamiętać aby złożyć wniosek do organu odpowiedzialnego za terytorium na którym wykonaliśmy inwestycję. Ulga dotyczy wyłącznie podatników płacących podatek rolny od gruntów położonych na terenie tej samej gminy, w której została dokonana inwestycja.

Ile mamy czasu na skorzystanie z ulgi inwestycyjnej?

Warunkiem uzyskania odliczenia jest przedstawienie rachunków lub faktur dokumentujących wykonane inwestycje w OZE. Okres, przez jaki możemy rozliczyć ulgę inwestycyjną, wynosi maksymalnie 15 lat. Zgodnie z wytycznymi ulga zostaje przyznana wyłącznie po zakończeniu całości inwestycji.

Odliczenie 25% a inne formy dofinansowania (Mój Prąd, Agroenergia)

Inwestor decydujący się na zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej dla swojego gospodarstwa, nie może skorzystać z dodatkowych form dofinansowania. Podsumowując, jeżeli inwestycja zostanie wsparta ze środków publicznych, takich jak dotacja Mój Prąd czy Agroenergia, rolnik nie będzie mógł złożyć wniosku o ulgę podatkową.