ulga-termomodernizacyjna

Ulga Termomodernizacyjna odzyskaj nawet 53 000 zł

z wydatków poniesionych na zakup nowego źródła ciepła (m. in.: pompy ciepła oraz kotła na pellet), instalacji fotowoltaicznej, kolektorów słonecznych i wiele więcej!

Komu przysługuje ulga na termomodernizację?

Podatnikom opodatkowującym swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 

Właścicielom lub współwłaścicielom budynku mieszkalnego jednorodzinnego w którym dokonano przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. *

*UWAGA! Jeżeli podatnik nie posiada tytułu prawnego, z którego wynikałoby jego prawo własności do nieruchomości, a jedynie jest jej użytkownikiem, wówczas nie może skorzystać z omawianego odliczenia.

Połącz ulgę z dotacją i zyskaj podwójnie

Skorzystanie z dotacji, np.: Mój Prąd lub Czyste Powietrze nie dyskwalifikuje wnioskodawcy z otrzymania ulgi termomodernizacyjnej. Poniesione wydatki należy pomniejszyć o wysokość otrzymanej dotacji, a pozostałą cześć odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej.  

dotacja mój prąd
dotacja czyste powietrze
ulga termomodernizacyjna

O czym jeszcze warto pamiętać ?

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.  

Z omawianej ulgi nie można skorzystać w przypadku budynku będącego w budowie. Odliczenie dotyczy budynków już wybudowanych. 

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi zostać zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego w którym poniesiono pierwszy wydatek. 

Jeżeli termin na realizację przedsięwzięcia nie zostanie dotrzymany, podatnik będzie zobowiązany zwrócić ulgę.  

Kiedy należy dokonać odliczenia?

Odliczenie dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki (Art. 26h ust.6 ustawy PIT). 

Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach. Nie dłużej  jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek (Art. 26h ust.7 Ustawy PIT).