Dotacje na EKOinwestycje

Dotacje na
EKOinwestycje

Planujesz własną termomodernizację domu? Zastanawiasz się skąd pozyskać dotację dla Twojego przedsięwzięcia?

Dobrze trafiłeś!
Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na profesjonalną
i rzetelną pomoc w pozyskiwaniu dotacji gminnych oraz rządowych. Zadzwoń i dowiedz się, który program jest dla Ciebie!

dotacje-eko
dotacje-eko

Program "Mój Prąąd"

moj-prad-dla-kogo

Dla kogo?

Dla prosumentów w nowym systemie net-billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net-billing.

moj-prad-co-podlega-dotacji

Co podlega dotacji?

Instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2kW do 10kW.
Magazyny energii elektrycznej.
Magazyny ciepła.
Systemy zarządzania energią HEMS/EMS.

srodki-wlasne

Kwota dotacji

Łączna suma dotacji w ramach 4 edycji “Mój Prąd” to 31 000 zł dla wnioskującego.

Poznaj szczegóły dotacji

Tak, możemy złożyć wniosek o dotację w imieniu Inwestora, pod warunkiem udzielenia nam odpowiedniego pełnomocnictwa.

• Pełnomocnictwo (Jeśli wniosek o dotacje ma złożyć firma wykonawcza)
• Faktury i potwierdzenia zapłaty.
• Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (wniosku) o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej i zaświadczenie / oświadczenie potwierdzające rozliczanie się Wnioskodawcy za wytworzoną/pobraną energię elektryczną na zasadach systemu tzw. net-billing, podpisany przez Wnioskodawcę lub przedstawiciela sprzedawcy energii elektrycznej.
• Zaświadczenie potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji – dla prosumenta.
• Protokół odbioru prac od wykonawcy lub oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące samodzielnego montażu dodatkowych elementów (magazyn ciepła, magazyn energii elektrycznej, system zarządzania energią HEMS/ EMS)
• Dokument potwierdzający zgłoszenie do właściwego Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) montażu / uruchomienia magazynu energii elektrycznej.
• Numer konta bankowego.

Instalacje fotowoltaiczne w systemie net-billing:
– dofinansowanie do samej instalacji fotowoltaicznej: do 6 000 zł
– dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej przy zakupie innych elementów: do 7 000 zł, dodatkowo dofinansowanie do magazynu energii elektrycznej do 16 000 zł, magazynu ciepła do 5 000 zł, dofinansowanie do inteligentnych systemów zarządzania energią HEMS/EMS do 3 000 zł.

Instalacje fotowoltaiczne w systemie net-metering po przejściu na net-billing bez wcześniejszego wsparcia finansowego:
– dofinansowanie do samej instalacji fotowoltaicznej: do 6 000 zł
– dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej przy zakupie innych elementów: do 7 000 zł, dodatkowo dofinansowanie do magazynu energii elektrycznej do 16 000 zł, magazynu ciepła do 5 000 zł, dofinansowanie do inteligentnych systemów zarządzania energią HEMS/EMS do 3 000 zł.

Instalacje fotowoltaiczne w systemie net-metering po przejściu na net-billing z wcześniejszym wsparciem finansowym:
– dodatkowo dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej: do 4 000 zł
– dofinansowanie do magazynu energii elektrycznej do 16 000 zł, magazynu ciepła do 5 000 zł, dofinansowanie do inteligentnych systemów zarządzania energią HEMS/EMS do 3 000 zł.

Dotacje udzielone w ramach programu Mój Prąd korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego. Oznacza to, że otrzymanych środków podatnik nie jest zobowiązany wykazać w zeznaniu rocznym PIT.

Program Mój Prąd nie łączy się z innymi dotacjami.

Tak, poniesione koszty można odliczyć od podstawy podatku pomniejszając ich wysokość o otrzymaną dotację.

Można, pod warunkiem, że rozbudowa nie będzie wiązała się z demontażem elementów instalacji, która podlegała dotacji (np. inwertera).

Tak, ponieważ dofinansowanie udzielane jest na konkretną instalację podłączoną do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE).

Jeżeli ktoś skorzystał z ulgi w podatku rolnym nie może wnioskować o dotację Mój Prąd.

Program "Czyste Powietrze"

moj-prad-dla-kogo

Dla kogo?

Osoby fizyczne wytwarzające energię na własne potrzeby

moj-prad-co-podlega-dotacji

Co podlega dotacji?

Termomodernizacja budynku

srodki-wlasne

Kwota dotacji

Fotowoltaika – do 15 000 zł
Kocioł na pellet – do 20 400 zł
Pompa ciepła – do 35 200 zł
Rekuperacja – do 16 700 zł

Poznaj szczegóły dotacji

Dotacja dla właścicieli / współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego, w którym została przeprowadzona termomodernizacja.

 

Dotacja dzieli się na dwa poziomy :

 • Podstawowy – Przeznaczony dla osób, których dochód roczny nie przekracza 135 000 zł (dochód tylko wnioskodawcy, niezależnie od ilości zamieszkujących osób)
 • Podwyższony- Przeznaczony dla osób, których dochód miesięczny nie przekracza:
  1894 zł netto /os. w gospodarstwie wieloosobowym.
  2651 zł netto /os. w gospodarstwie jednoosobowym.
 • Najwyższy- Przeznaczony dla osób, których dochód miesięczny nie przekracza:
  1090 zł netto /os. w gospodarstwie wieloosobowym.
  1520 zł netto /os. w gospodarstwie jednoosobowym.
 

progi-wyskosc-dotacji-czyste-powietrze-2023

Nabór trwa od 15.05.2020r i prowadzony jest w trybie ciągłym.

Tak, możemy złożyć wniosek elektroniczny poprzez profil beneficjenta.

W przypadku wniosku o dotację składanego bezpośrednio do WFOŚiGW – do 6 miesięcy od poniesienia pierwszego kosztu kwalifikowanego, na zakończenie prac Inwestor ma 30 miesięcy.

W przypadku wniosku składanego przez bank (dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego) – nie można dofinansować przedsięwzięć zaczętych przed złożeniem wniosku kredytowego, natomiast na zakończenie prac Inwestor ma 18 miesięcy.

Tak, dotacja łączy się z ulgą. Poniesione koszty można odliczyć od podstawy podatku pomniejszając ich wysokość o otrzymaną dotację.

Rozbudowa istniejącej instalacji nie kwalifikuje się do Programu, nieważne czy Inwestor już korzystał z dotacji, czy nie. OSD nie wyda Inwestorowi zaświadczenia potwierdzającego wymianę licznika na dwukierunkowy (wymagane).

Tak, jeżeli dochód za poprzedni rok rozliczeniowy w przeliczeniu na złotówki nie przekroczył kwoty 100 000zł. (Po kursie walut NBP).

Nie, aby wnioskować o dotację na fotowoltaikę należy wymienić również nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe.

Tak, pod warunkiem spełnienia warunków programu.

Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie z gminy, tzn. podpisał umowę na to dofinansowanie, w terminie do 30 kwietnia 2020 r., to może otrzymać dotację z Programu Czyste Powietrze tylko na zakres przedsięwzięcia, na który nie otrzymał dofinansowania w ramach programu z gminy.

Natomiast w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzyma dofinansowanie z gminy (podpisał umowę) po 30.04.2020 r. to może uzyskać dodatkową dotację z Programu Czyste Powietrze na ten sam zakres przedsięwzięcia co we wniosku do programu gminnego. Łączna kwota dofinansowania w takim przypadku nie może jednak przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Dotacja Warszawska

Zlikwiduj kopciucha

moj-prad-dla-kogo

Dla kogo?

Dla mieszkańców oraz przedsiębiorców m.st. Warszawy

moj-prad-co-podlega-dotacji

Co podlega dotacji?

Instalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła

srodki-wlasne

Kwota dotacji

Fotowoltaika – do 15 000 zł
Pompa ciepła – do 30 000 zł

Poznaj szczegóły dotacji

Dla osób fizycznych, osób prowadzących działalność gospodarczą, przedsiębiorców, osób prawnych i wspólnot mieszkaniowych.

 • Nieruchomość musi być zlokalizowana na terenie m.st. Warszawy,
 • Nieruchomość musi być ogrzewana kotłami lub paleniskami na paliwo stałe albo olej opałowy (przed podpisaniem umowy o dofinansowanie będzie kontrola)
 • Należy zlikwidować stare nieefektywne źródło ciepła i zastąpić je nowym.

Dotacja nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowanych.

 • Powietrzna pompa ciepła – do 30 000 zł, ale nie więcej niż 3 000 zł za każdy kW mocy grzewczej urządzenia.
 • Fotowoltaika – do 15 000zł, ale nie więcej niż 5 000zł za każdy KW mocy grzewczej urządzenia.

Tak, możemy złożyć wniosek o dotację w imieniu Inwestora, pod warunkiem udzielenia nam odpowiedniego pełnomocnictwa.

 • Pełnomocnictwo
 • Wniosek o udzielenie dotacji
 • Opcjonalnie: Zgoda właściciela /współwłaściciela nieruchomości na realizację inwestycji

Wnioski można składać przez cały rok.

Tak dotacja łączy się z ulgą termomodernizacyjną oraz można połączyć ją z dotacją Czyste Powietrze.

Poniesione koszty można odliczyć od podstawy podatku pomniejszając ich wysokość o otrzymaną dotację.

Dotacja udzielana jest jednorazowo pod dany adres. Jeżeli pod tym samym adresem zostały wykonane dwie instalacje (firmowa i prywatna) – można skorzystać z dopłaty tylko do jednej inwestycji.

Fotowoltaikę można połączyć tylko z pompą ciepła lub ogrzewaniem elektrycznym.

Program "Moje Ciepło"

moj-prad-dla-kogo

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.


moj-prad-co-podlega-dotacji

Co podlega dotacji?

Pompa ciepła powietrze-woda
Pompa ciepła powietrze-powietrze
Gruntowa pompa ciepła

srodki-wlasne

Kwota dotacji

Pompa ciepła powietrze-woda – do 7 000 zł
Pompa ciepła powietrze-powietrze – do 7 000 zł
Gruntowa pompa ciepła – do 21 000 zł

Poznaj szczegóły dotacji

Tak, jest to możliwe, jeżeli w zestawie hybrydowym spełnione są techniczne wymagania dotyczące pompy ciepła, które zostały uwzględnione w programie, takie jak klasa efektywności energetycznej lub współpraca z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym, a drugi element zestawu nie jest źródłem ciepła zasilanym paliwem stałym.

Nie, program obejmuje jedynie pompy ciepła do centralnego ogrzewania (C.O.) oraz pompy do C.O. + C.W.U.

Niestety nie, program obejmuje wyłącznie urządzenia zakupione po 01.01.2021 roku

Przede wszystkim, od rodzaju zamontowanej pompy, do 7 tys. w przypadku pompy powietrznej i do 21 tys. w przypadku pompy gruntowej. W obu przypadkach jednak nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych. W przypadku osób posiadających Kartę Dużej Rodziny wysokość zostanie zwiększony do 45% kosztów kwalifikowanych.

Pełnomocnikiem może zostać każda osoba wskazana na druku pełnomocnictwa.

Tak, ale warto mieć na uwadze, że koszt dokumentacji nie powinien być wyższy niż 5% kosztów kwalifikowanych.

Tak, jest możliwe połączenie programu Moje Ciepło z ulgą termomodernizacyjną.

Osoba wypełniająca wniosek musi być wskazana w pozwoleniu na budowę. Niemożliwe jest przepisanie pozwolenia na budowę, w sytuacji, gdy prace budowlane zostały już zakończone.

Warunkiem w programie jest, aby w budynku mieszkalnym nie znajdowało żadne źródło ciepła na paliwo stałe. Jedyną możliwością uzyskania dofinansowania jest wykonywanie przez kominek funkcji dekoracyjnej lub rekreacyjnej.

Funkcję rekreacyjną kominek pełni, jeżeli: nie posiada płaszcza wodnego, nie posiada systemu rozprowadzenia ciepła (ani grawitacyjnego ani mechanicznego), używany jest sporadycznie, a nie jako źródło ciepła w domu.

Program "Zielona energia w gospodarstwie"

moj-prad-dla-kogo

Dla kogo?

Dla osób fizycznych i prawnych, spółek osobowych w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, wspólników spółek cywilnych, oddziałów przedsiębiorstwa zagranicznego.

 

moj-prad-co-podlega-dotacji

Co podlega dotacji?

Instalacja fotowoltaiczna.
Magazyn energii.
Pompa ciepła.
System zarządzania przepływem energii.

srodki-wlasne

Kwota dotacji

Rolnik może otrzymać do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych, zaś młody rolnik 60%.

Poznaj szczegóły dotacji

Wniosek należy złożyć w terminie od 31 stycznia do 1 marca tego roku.

Bezpośrednio w Oddziałach Regionalnych lub Biurach Powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Ewentualnie przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej do Biura Powiatowego ARiMR (liczy się data nadania przesyłki).

Tak, przez platformę ePUAP.

Pełnomocnikiem może zostać osoba posiadająca notarialne pełnomocnictwo.

Złożony wniosek, oceni komisja według skali punktowej. To od niej uzależniona będzie wysokość dotacji, którą otrzymasz.

Certyfikat uczestnictwa w unijnym systemie jakości – rolnictwo ekologiczne.

Realizację operacji na gruntach znajdujących się na następujących formach przyrody tj. parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000 wraz z ich otulinami.

Brak występujących urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej dofinansowanych ze środków PROW 2014 – 2020.

Ukończone szkolenie programu, w którym uwzględniono zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego lub zobowiązanie się do jego ukończenia nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania płatności końcowej.

Prowadzenie produkcji zwierzęca w ilości równej co najmniej 5 DJP.

Sprawność urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego.

Działalność musi mieć charakter produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb oraz nieekologicznego chowu drobiu. Jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność w celu naukowo-badawczym, to nie uzyska dotacji z programu.