Jak źródła odnawialne wpływają na prestiż firmy?

Jak źródła odnawialne wpływają na prestiż firmy?

Czy już czas postawić na odnawialne źródła energii w mojej firmie ?

Odnawialne źródła energii od wielu lat już są tematem na topie, poruszanym nie tylko z uwagi na oszczędności, jakie zapewniają. Dziś postaramy się poruszyć temat odnawialnych źródeł energii w firmie. Mają one ogromne znaczenie dla środowiska, które przez stulecia ulegało degradacji, prowadząc do poważnych problemów. Fotowoltaika dla firm, którą oferuje firma Wojtmar to jeden ze sposobów wyrażenia świadomości ekologicznej oraz podniesienia prestiżu firmy.

Odnawialne źródła energii w firmie i ich znaczenie dla środowiska

Ekologia i ochrona środowiska należą obecnie do najczęściej poruszanych tematów, nie tylko w skali kraju, ale również w sferze globalnej. Przez około 100 lat w XX wieku różne wynalazki doprowadziły do poważnych zanieczyszczeń, zarówno wód, jak i gleby czy powietrza. Aerozole, urządzenia wykorzystujące freon, rtęć, ołów czy tworzywa sztuczne nie tylko zalegają na górach śmieci, ale też przyczyniły się do powstania dziury ozonowej czy wysokiej śmiertelności zwierząt.

Jednym z powodów, dla którego fotowoltaika zyskuje takie powodzenie jest też systematyczne wyczerpywanie złóż paliw kopalnych. Dlatego, planując przyszłość trzeba sięgać po inne, bogatsze i niewyczerpane źródła energii. Poza tym, korzystanie z elektrowni słonecznej nie powoduje naruszania struktur środowiskowych i niszczenia ekosystemów w wyniku eksploatacji kopalń czy złóż ropy naftowej.

XXI wiek nazywa się stuleciem ekologicznym, co stanowi przykład obudzenia się świadomości społecznej i doceniania ważności troski o zatruwane środowisko. Stąd też jedną z ważniejszych kwestii jest energia odnawialna, czyli również fotowoltaika. Firma, która decyduje się na takie rozwiązanie dołącza do grona świadomych przedsiębiorstw, dla których troska o zdrowe powietrze i czystą wodę ma ogromne znaczenie.

Może Cię zainteresować: Jak fotowoltaika wpływa na rozwój firmy?

CSR w biznesie – koncepcja i jej znaczenie dla firmy

Nowoczesny biznes całkowicie zmienia swoje oblicze, nie ograniczając się już jedynie do produkcji i sprzedaży. Systematycznie wzrastający poziom konkurencji oraz coraz wyższe oczekiwania konsumentów sprawiają, że od przedsiębiorcy oczekuje się zachowania wysokich standardów oraz przestrzegania reguł rynku. Firmy, które nie stosują się do zasad zazwyczaj ponoszą konsekwencje w postaci wykluczania z różnych zrzeszeń czy organizacji, które umożliwiają wymianę towarów, technologii czy zapewniają dostęp do rynków zbytu.

Jedną z takich reguł jest koncepcja CSR w firmie, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu. Jej założeniem jest uwzględniania podczas planowania strategii zarówno interesów społecznych jak relacji z podmiotami związanymi z przedsiębiorstwem oraz ochrony środowiska. Do celów wprowadzenia CSR w firmie można zaliczyć:

 • uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów środowiskowych i społecznych związanych z prowadzeniem biznesu,
 • spełnienie społecznego obowiązku troski o otoczenie,
 • poprawę reputacji firmy i związany z nią wzrost zysków,
 • stworzenie szerszych perspektyw dla budowy wykwalifikowanego i wartościowego zespołu pracowników,
 • obniżenie kosztów, jakie niesie ze sobą inwestycja w rozwiązania ekologiczne (np. brak potrzeby budowania filtrów powietrza czy obniżenie wysokości podatków) – jedną z korzyści niesie też fotowoltaika dla firm, która jest źródłem taniej energii.

CSR – korzyści dla przedsiębiorstwa

Wybierając fotowoltaikę firma stawia na CSR. Korzyści, jakie zapewnia jej wprowadzenie koncepcji do strategii są znaczące. Jedną z nich jest wymieniona wcześniej reputacja przedsiębiorstwa, która ma kardynalne znaczenie dla jego istnienia na rynku. Im jest ona gorsza, tym mniej chętnie konsumenci wybierają jej produkty, a kontrahenci podejmują współpracę. To pierwszy krok na drodze do bankructwa. Inne korzyści to np.:

 • ukształtowanie opartych na zaufaniu i długofalowych relacji z interesariuszami (inwestorzy, kontrahenci, społeczność i władze lokalne, podmioty współpracujące),
 • wzrost przewagi konkurencyjnej,
 • nastawienie na długofalowy rozwój,
 • lepsze przygotowanie do ewentualnych sytuacji kryzysowych,
 • ukształtowanie pozytywnego wizerunku,
 • wyższy prestiż firmy,
 • docenienie firmy przez potencjalnych pracowników o wysokich kwalifikacjach,
 • wzmocnienie rozpoznawalności firmy.

Powyższe korzyści wskazują, że wprowadzenie zasad CSR w biznesie jest jednym z narzędzi sukcesu. Pozwalają na budowanie prestiżu firmy, czyli jej autorytetu, który budzi szacunek oraz poważanie innych podmiotów (w tym wypadku interesariuszy). Fotowoltaika dla firm od Wojtmar to jeden z kroków na tej drodze.

Dzięki rezygnacji ze standardowych dostaw prądu i korzystania z własnych, odnawialnych źródeł energii firma jest postrzegana przez środowisko lokalne, jako nowoczesna, bezpieczna i wykazująca troskę o otoczenie. Takie podejście sprawia, że nie okoliczni mieszkańcy czują się w jej sąsiedztwie bezpiecznie i chętnie nawiązują relacje. Zbudowane na tej podstawie zaufanie sprawia też, że chętniej sięgają oni po produkty czy usługi tej firmy. Wszystkie te elementy napędzają mechanizm wzrostu obrotów i przychodów.

Fotowoltaika – dofinansowanie dla firm

Prestiż firmy to nie jedyna korzyść, jaką przedsiębiorstwo wynosi decydując się na inwestycję w instalacje fotowoltaiczne. Ważnym czynnikiem jest też znaczne obniżenie wydatków na energię elektryczną, które w wielu przypadkach wynosi nawet 90%. Im większe przedsiębiorstwo, wyższe zapotrzebowanie na energię i większa elektrownia – tym znaczniejsze korzyści.

Inwestowanie w kolektory słoneczne jest również wspierane przez państwo oraz rozmaite organizacje proekologiczne. W dziedzinie takiej jak fotowoltaika dofinansowanie dla firm można uzyskać z wielu źródeł. Do tych podstawowych zaliczają się Regionalne Programy Operacyjne przygotowane przez każde z 16 polskich województw. Wsparcie zapewniają też program PolSEFF2 Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw oraz program Bocian, którego celem jest maksymalna redukcja dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery.

Pompa ciepła Hisense Hi-Therma, fotowoltaika, kocioł na pellet HIT Pellet

Nie przegap okazji

Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Wojtmar i zainwestuj w przyszłość z ekologiczną energią

Pompa ciepła Hisense Hi-Therma, fotowoltaika, kocioł na pellet HIT Pellet

Więcej artykułów