Dotacja do 58 tys.? Program Mój Prąd 5.0 wystartował!

Dotacja do 58 tys.? Program Mój Prąd 5.0 wystartował!

Dotacja do 58 tys.? Program Mój Prąd 5.0 wystartował!

Kilka dni temu uruchomiona została kolejna edycja programu Mój Prąd. 22 kwietnia poznaliśmy regulamin do piątej odsłony naboru. Data nie była przypadkowa, ponieważ w ten dzień obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Priorytetowy rządowy projekt, nad którym czuwa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansował dotychczas 412 686 instalacji fotowoltaicznych. Wypłacając przy tym 1 741 443 374 zł. Zarówno w Internecie, jak i w prasie pojawiało się wiele spekulacji odnośnie do warunków programu. Co zmieniło się w obecnej edycji, w porównaniu z poprzednią? Ile dotacji można zyskać i na jaki rodzaj inwestycji? Kto może ubiegać się o dofinansowanie? Pytań jest wiele, dlatego postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości w kwestii programu Mój Prąd 5.0.

Co zmieniło się w obecnej edycji 5.0?

Obecna odsłona programu różni się od pozostałych czterech, choć wszystkie mają wspólne cechy. W edycji 5.0 widać różnice w przypadku urządzeń, na które można uzyskać finansowe wsparcie. Projekt ma za zadanie “wzmocnić element autokonsumpcji energii elektrycznej wytwarzanej z paneli fotowoltaicznych, bo przecież tego głównie dotyczy dofinansowanie w programie Mój Prąd we wszystkich edycjach.” – Paweł Mirowski — Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW. Zakres inwestycji został rozszerzony o pompy ciepła i kolektory słoneczne. Kolejną zmianą jest sytuacja związana z gazowym źródłem ciepła. Do tej pory żaden program nie wspierał wymiany kotłów gazowych, zaś regulamin nowej odsłony uwzględnia taką możliwość. Co więcej, kotła kondensacyjnego nie trzeba będzie likwidować, może pełnić funkcję wspomagającą, natomiast pompa ciepła powinna sprawować funkcję podstawowego źródła ciepła.

Kto może otrzymać dotację z programu Mój Prąd?

Beneficjentami programu Mój Prąd 5.0 mogą zostać osoby fizyczne, które:

 • są zainteresowane wytwarzaniem energii elektrycznej na własny użytek i nie posiadają instalacji PV;
 • posiadają instalację fotowoltaiczną i rozliczają się na warunkach net-billing. Jak również osoby wyrażające chęć przejścia ze starego systemu rozliczeń net-metering na nowy;
 • wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby, ponadto mają zawartą umowę sprzedaży energii z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Dokument regulujący kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalacje fotowoltaiczne.

 

Regulamin projektu wyszczególnia także grupy beneficjantów, dla których występują różne poziomy dotacji, jak również odmienne warunki jej pozyskania:

 • I grupa to osoby posiadające instalację PV, rozliczają się w systemie net-billingu i nie skorzystały z żadnej formy dofinansowania inwestycji. Najwyższa kwota finansowego wsparcia dla osób z tej grupy wynosi 58 000 zł;
 • II grupa dotyczy osób, które na terenie swojej posiadłości mają zainstalowaną przydomową elektrownię. Korzystają ze starej metody rozliczeń, jednakże chcą przejść na system net-billing i nie otrzymały finansowego wsparcia na wykonaną inwestycję. W obecnej edycji projektu mogą ubiegać się o dotację do 58 000 zł;
 • III grupa obejmuje użytkowników mikroinstalacji, którzy zamierzają zmienić metodę rozliczeń. Skorzystały z dotacji na realizację instalacji i wnioskują o dodatkowe urządzenia, na które można pozyskać finansowe wsparcie z programu do 54 000 zł.

Na co można otrzymać dotację i w jakiej wysokości?

Pomimo doniesień dostępnych w sieci w kwestii najwyższej kwoty grantu, zapowiadana suma nie uległa zmianie. Tak jak komunikowała Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa, maksymalna kwota dotacji w programie Mój Prąd 5.0 wynosi 58 000 zł.  Beneficjenci mogą ubiegać się o dotację na zakup i montaż:

 • instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 kW do 10 kW, służących na własne potrzeby. Zainstalowane na dachach istniejących budynków mieszkalnych lub posesjach właścicieli — instalacje gruntowe; — dotacja w wysokości do 6 000 zł;
 • magazynów ciepła, takich jak: zasobniki c.w.u lub bufory z grzałką elektryczną, które mogą być również zasilane przez pompę ciepła czy kocioł elektryczny. Warunkiem jest, aby magazyn ciepła posiadał minimum 20 litrów pojemności; — dotacja w wysokości do 5 000 zł;
 • magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh. Żeby uzyskać finansowe wsparcie, cena za zakup i montaż magazyny o pojemności 1 kWh nie może przekroczyć 6 tys. zł; — dotacja w wysokości do 16 000 zł;
 • systemów zarządzania energią HEMS/EMS — z zastrzeżeniem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej, magazynu ciepła, urządzenia grzewczego lub kolektorów słonecznych; — dotacja w wysokości do 3 000 zł;
 • kolektorów słonecznych; — dotacja w wysokości do 3 500 zł;
 • urządzeń grzewczych – pomp ciepła: powietrze/woda — dotacja w wysokości do 12 600 zł; powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej — dotacja w wysokości do 19 400 zł; powietrze/powietrze — takich jak klimatyzatory — dotacja w wysokości do 4 400 zł, gruntowych o podwyższonej klasie efektywności energetycznej — dotacja w wysokości do 28 000 zł.

Wysokość dotacji może obejmować maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych, kosztami są kwoty brutto.

Do kiedy i jak złożyć wniosek?

Na złożenie wniosku do programu Mój Prąd 5.0 masz 8 miesięcy. Okres trwania projektu kończy się 22 grudnia lub w momencie wyczerpania budżetu, który wynosi 100 mln zł, z możliwością dodatkowej puli w wysokości 400 mln zł. Jednakże czas gra na Twoją niekorzyść, ponieważ zainteresowanie programem jest bardzo duże. Jak poinformował Paweł Mirowski, w momencie uruchomienia projektu – 22 kwietnia, do końca dnia wpłynęło ponad 1000 wniosków.

W jaki sposób można ubiegać się o dofinansowanie? W pierwszej kolejności należy skomplementować kilka dokumentów niezbędnych do uzyskania dotacji. Najważniejszym z nich jest potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej. Dokument wydaje Operator Sieci Dystrybucyjnej. Ewentualnie zaświadczenie potwierdzające rozliczanie się na zasadach systemu tzw. net-billing. To nie wszystkie dokumenty z OSD, potrzebne będzie również zaświadczenie potwierdzające datę przyłączenia mikroinstalacji do sieci energetycznej. Konieczne będą faktury lub paragony, wystawione na osobę, która wnioskuje o dotację, za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej. Należy posiadać potwierdzenie dokonania płatności za elementy zgłoszone do dofinansowania. To nie koniec, na potwierdzenie wykonania inwestycji dodatkowych urządzeń, niezbędny będzie protokół odbioru prac. Uzyskasz go od wykonawcy. Jeżeli samodzielnie wykonasz montaż takich elementów jak np. magazyn ciepła, energii itp. będziesz musiał załączyć oświadczenie o samodzielnej realizacji. W przypadku pompy ciepła i magazynu ciepła, potrzebna będzie karta produktu i/lub etykieta energetyczna oraz dokument potwierdzający numer rachunku bankowego. Następnie czeka Cię założenie konta na portalu — Generator Wniosków o Dofinansowanie.

Co warto wiedzieć?

 • Wymogiem uzyskania dotacji na urządzenia takie jak: magazyn ciepła, magazyn energii, systemów zarządzania energią HEMS/EMS czy pompę ciepła, jest montaż instalacji fotowoltaicznej. Wyjątkiem są osoby, które dostały dofinansowanie w ramach edycji 4.0. Mogą oni ubiegać się o finansowe wsparcie na dodatkowe elementy.
 • Regulamin programu Mój Prąd 5.0 wyklucza możliwość uzyskania dotacji jednocześnie na magazyn ciepła i pompę ciepła.
 • Jeśli otrzymałeś dotację na pompę ciepła, jesteś zobowiązany do usunięcia nieekologicznego źródła ciepła. Kominki mogą służyć wyłączenie do celów rekreacyjnych lub dekoracyjnych.
 • Dotacji nie podlega rozbudowa instalacji fotowoltaicznej, która została dofinansowana w poprzednich edycjach.
 • Występuje możliwość skorzystania z programów Mój Prąd 5.0 i Czyste Powietrze, jednakże warunkiem jest, aby zakres inwestycji był różny.
 • Istnieje ewentualność łączenia dotacji z ulgą termomodernizacyjną. Kryterium jest pomniejszenie kosztu instalacji o kwotę dotacji.
Podsumowanie

Program Mój Prąd 5.0 daje wiele możliwości. Otworzył drzwi osobom, które chcą dołączyć do grona “zielonych”, jak również uczestnikom poprzednich edycji. Wprowadzone zmiany w programie nieco zaskoczyły. Pozytywną i przełomową informacją jest możliwość uzyskania dotacji przez osoby posiadające ogrzewanie gazowe. Kolejną zachętą do wzięcia udziału w projekcie jest bonus w wysokości 3 000 zł za zmianę systemu rozliczenia z OSD. W kontekście ubiegania się o grant nie wprowadzono żadnej modyfikacji. Sposób złożenia wniosku może wydawać się nieco skomplikowany, jednakże dla naszego działu dotacyjnego to chleb powszedni. Wystarczy Twoje zainteresowanie i podpis na pełnomocnictwie, a my zajmiemy się resztą. Chcesz dowiedzieć się więcej? Wystarczy, że skontaktujesz się z nami poprzez formularz lub telefonicznie, a udzielimy Ci wszelkich odpowiedzi na temat programu.

Jeżeli jesteś zainteresowany instalacją fotowoltaiczną, magazynem ciepła lub energii czy pompą ciepła, zapraszamy do kontaktu. Umówimy się na bezpłatne spotkanie, podczas którego dokonamy darmowego audytu, a gdy będziesz zainteresowany, pozyskamy dla Ciebie dotację.

Tel.: 882 125 032
E-mail.: kontakt@wojtmar.com.pl

Pompa ciepła Hisense Hi-Therma, fotowoltaika, kocioł na pellet HIT Pellet

Nie przegap okazji

Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Wojtmar i zainwestuj w przyszłość z ekologiczną energią

Pompa ciepła Hisense Hi-Therma, fotowoltaika, kocioł na pellet HIT Pellet

Więcej artykułów