Dofinansowanie zielona energia. Dotacja do 150 000 zł

Dofinansowanie zielona energia. Dotacja do 150 000 zł

Rolniku, do wzięcia jest do 150 tys. zł!

W październiku ubiegłego roku, Komisja Europejska podjęła decyzję o zmianach w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Organ ten, mocno naciska na wprowadzanie coraz to nowocześniejszych ekologicznych rozwiązań. W konsekwencji uruchomiono nowy obszar – F, w operacji Modernizacji Gospodarstw Rolnych. Jest nim Zielona energia w gospodarstwie rolnym. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to instytucja, która w naszym kraju zajmuje się się programem PROW. Prezes agencji ogłosił start naboru wniosków w programie Zielona energia i określił na jakie inwestycję można uzyskać dotację.

Kiedy startuje program zielona energia?

Do kiedy trzeba złożyć wniosek, aby uzyskać dofinansowanie z programu zielona energia? Nabór do programu zielona energia rusza lada dzień. Jak się okazuje, ARiMR daje niewiele czasu na zgromadzenie niezbędnych dokumentów, które należy załączyć. Wniosek należy złożyć w terminie od 31 stycznia do 1 marca tego roku.

Kto może otrzymać dotację?

O dofinansowanie z programu zielona energia, może ubiegać się: osoba fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, wspólnicy spółki cywilnej, oddział przedsiębiorstwa zagranicznego. Co więcej, rolnicy z nadanym numerem identyfikacyjnym producenta rolnego, którzy prowadzą działalność rolniczą w celach zarobkowych. Działalność musi mieć charakter produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb oraz nieekologicznego chowu drobiu. Jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność w celu naukowo-badawczym, to nie uzyska dotacji z programu. Rolnik, który posiada status osoby prawnej lub spółki osobowej, musi posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądownictwa.

Na co można dostać dofinansowanie z programu zielona energia?

Wsparcie finansowe można uzyskać na:

  • instalację fotowoltaiczną do maksymalnej mocy 50kW. Elektrownia powinna być zlokalizowana na dachu (który nie jest pokryty materiałami azbestowymi) lub zabudowanych gruntach rolnych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że instalacja, która będzie sfinansowana z programu, musi być dostosowana do zapotrzebowania na energię przez gospodarstwo. Wyprodukowaną energię można wykorzystywać w domu jednorodzinnym, ale nie więcej niż 20% całkowitej mocy instalacji. Dofinansowaniu podlega również rozbudowa istniejącej instalacji;
  • magazyn energii, pod warunkiem, że moc magazynu (wyrażona w kW), nie jest większa niż moc instalacji fotowoltaicznej. Pojemność magazyny musi posiadać przynajmniej połowę mocy zainstalowanej elektrowni;
  • pompę ciepła, którą połączymy instalacją fotowoltaiczną. Żeby uzyskać dotację na urządzenie grzewcze, wnioskodawca musi zdecydować się również na inwestycję w instalację fotowoltaiczną z magazynem energii;
  • system zarządzania przepływem energii, który połączony zostanie z instalacją fotowoltaiczną.

Wnioskodawco, jeżeli chcesz pozyskać dotację na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, musisz również zdecydować się na zakup magazynu energii. Inaczej Twoja inwestycja nie będzie podlegała refundacji.

Ile dotacji można otrzymać z programu?

Dofinansowanie z programu zielona energia, przyznawane będzie w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalnie, rolnik może otrzymać do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych, zaś młody rolnik 60%. Kosztami kwalifikowanymi są kwoty netto i obejmują zakup urządzeń wymienionych w powyższym akapicie. Najwyższa forma dofinansowania wynosi aż 150 000 zł.

Rolniku, złożony przez Ciebie lub przez osobę upoważnioną wniosek, oceni komisja według skali punktowej. To od niej uzależniona będzie wysokość dotacji, którą otrzymasz. Kryteria komisji obejmować będą:

  • certyfikat uczestnictwa w unijnym systemie jakości – rolnictwo ekologiczne;
  • realizację operacji na gruntach znajdujących się na następujących formach przyrody tj. parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000 wraz z ich otulinami;
  • brak występujących urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej dofinansowanych ze środków PROW 2014 – 2020;
  • ukończone szkolenie programu, w którym uwzględniono zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego lub zobowiązanie się do jego ukończenia nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania płatności końcowej;
  • prowadzenie produkcji zwierzęca w ilości równej co najmniej 5 DJP;
  • sprawność urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego.

Rolniku, nie zwlekaj!

Masz tylko 22 dni na złożenie wniosku z niezbędnymi do tego dokumentami. Aby zgromadzić część z nich, będziesz potrzebował kilku dni, dlatego warto zacząć już dziś. Nie zostawimy Cię z tym samego, wręcz przeciwnie – pomożemy Ci poprawnie wypełnić wniosek i zdobyć jak najwyższą ilość punktów. Zaufaj nam tak jak zrobiło to setki klientów, dla których pozyskaliśmy dotację. Wiesz dlaczego? Bo zależy nam, aby rolnictwo w naszym kraju, wkrótce osiągnęło poziom tych z krajów zachodnich.

Tel.: 882 125 032
E-mail.: kontakt@wojtmar.com.pl

Pompa ciepła Hisense Hi-Therma, fotowoltaika, kocioł na pellet HIT Pellet

Nie przegap okazji

Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Wojtmar i zainwestuj w przyszłość z ekologiczną energią

Pompa ciepła Hisense Hi-Therma, fotowoltaika, kocioł na pellet HIT Pellet

Więcej artykułów